Mateřská škola  STONOŽKA  je od  1. 1. 2003  příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Vznikla sloučením dvou předškolních zařízení na ulici Slovenská 1808  a ulici Svatopluka Čecha 516 ve Zlíně.

Budova na ulici Svatopluka Čecha 516 ve Zlíně má výhodnou polohu. Leží blízko centra města a zástavek MHD.
Škola je dvoutřídní s kapacitou 56 dětí.

V prvním patře budovy jsou umístěné dvě věkově smíšené oddělení „Žabičky“ a „Mravenečci“. Obě oddělení jsou rozdělené na herní a pracovní část. Vynikají rozsáhlými prostory, které umožňují nejen dostatečné pohybové vyžití, ale i prostor ke hře.

Okna tříd směřují do klidné části rozlehlé zahrady, která je celoročně využívána. Vzrostlé jehličnany vytváří v létě příjemný stín . 
Zahrada je vybavena dvěma pískovišti, dřevěnými průlezkami, klouzačkami,  domečky, houpačkami, horolezeckou stěnou, kolotočem a také pergolou pro letní posezení. Svou nezastupitelnou funkci plní dlouhá rovná plocha, kterou děti využívají k projížďkám na koloběžkách. Ke školní zahradě patří  hřiště, vybavené protiskluzovým povrchem vhodné  pro nejrůznější hry.

V blízkosti školy se nachází les, kde chodíme pozorovat stromy, rostliny, ale i lesní zvířata a život v tomto společenství.
Součástí školy je kuchyně.

MŠ byla  zařazena do sítě MŠ na základě projektu „Zdravá mateřská škola“ a „ Pavučina“.
Získali jsme osvědčení „Mateřská škola bez radonu“.

Zřizovatelem školy je Statutání město Zlín.
 
Provozní doba: PONDĚLÍ – PÁTEK:  6,15 – 16,30 hod

© 2016 MŠ Stonožka. All Rights Reserved.