Objednávání stravy

Od následujícího dne po registraci lze objednávat stravu na internetu na adrese: www.strava.cz

1. Zde zvolte v sekci Strávník položku Přihlášení uživatele.
2. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Číslo zařízení. Toto číslo jste obdrželi při registraci služby. Jste přihlášeni do „své“ jídelny.
3. Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste si zvolili při registraci služby. Jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu.
4. Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.
5. Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení uživatele.

Čipy

• Při přihlášení stravování bude vydán aktivovaný čip za zálohu 200,-Kč.
• V jídelně u výdejního okénka přiložím čip na výdejový terminál, který na displeji zobrazí údaje o strávníkovi a informace, zda je oběd přihlášený a zaplacený. Potom personál kuchyně stravu vydá.
• Mám –li oběd odhlášený nebo nezaplacený, displej zobrazí zákaz výdeje stravy.
• Stejně tak u čipu, který už byl ten den terminálem označen. Oběd vydán nebude.
• Ztratím-li, nebo jinak hrubě poškodím čip, musím si zakoupit nový.
• Když čip zapomenu vedoucí stravování jídelny překontroluje, zda je oběd zaplacený a přihlášený a vydá na ten den strávníkovi lísteček, který odevzdá u výdejního okénka.
• Čipy, (i když všechny vypadají stejně) nejsou identické a mají zakódované informace o strávníkovi. Proto není možné si čipy půjčovat nebo jinak zaměňovat.
• Po ukončení stravování nepoškozený čip odevzdám do jídelny a bude mi vrácena záloha (pouze za nepoškozený čip)200,- Kč.