Aktuální informace

24.5.2024 SEZNAM ŽADATELŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Seznam přijatých žadatelů ⇒ klikněte zde ⇐

7.2. 2024  Informace pro rodiče – LETNÍ PROVOZ

 

Vážení rodiče, 

níže je přiložena tabulka s letním provozem na měsíce červenec a srpen 2024 naší mateřské školy

 

 

 = MŠ v provozu

XXXXX

 = provoz MŠ přerušen

 

Měsíc

červenec

srpen

Počet pracovních dnů

4

5

5

5

5

5

5

5

5

Mateřská škola

1. – 7. 7.

8. – 14. 7.

15. – 21. 7.

22. – 28. 7.

29. 7. – 4. 8.

5. – 11. 8.

12. – 18. 8.

19. – 25. 8.

26. 8. – 1.  9.

Slovenská 1808

   

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

 

Svat. Čecha 516, Podhoří

   

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

 

 


Pokud potřebujete náhradní mateřskou školu, přikládáme tabulku mateřských škol, které spadají do našeho obvodu.

Měsíc

červenec

srpen

Počet pracovních dnů

4

5

5

5

5

5

5

5

5

Mateřská škola 

1. – 7. 7.

8. – 14. 7.

15. – 21. 7.

22. – 28. 7.

29. 7. – 4. 8.

5. – 11. 8.

12. – 18. 8.

19. – 25. 8.

26. 8. – 1.  9.

Slovenská 3660

 

 

 

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

 

Štefánikova 2222

XXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

 

 

 

 

XXXXX

tř. T. Bati 1285

 

XXXXX

XXXXX

 

 

 

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Prostřední 3488

 

XXXXX

XXXXX

 

 

 

XXXXX

XXXXX

XXXXX

 

Podmínky pro přijetí dítěte v náhradní mateřské škole:

 

Podání žádosti:

Zákonní zástupci dítěte podávají písemné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání dítěte v měsíci červenci nebo v srpnu v té mateřské škole, jejíž provozní dobu chtějí využít; a to sami za sebe (nikoliv prostřednictvím ředitelky „své“ mateřské školy nebo prostřednictvím zřizovatele). Nezbytnou součástí žádosti je potvrzení, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně předložení dokladu, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vše ve znění pozdějších předpisů). Termín pro podání přihlášky na letní provoz do Mateřských škol Slovenská 1808 a 3660, Štefánikova222 a T.Bati 128, je 23.5.2024 od 13.00 do 15.30hod.

 

Kontakty na MŠ našeho obvodu:

 

Ředitelka MŠ

Adresa

Tel.

Bc. Hana Pröschlová

Slovenská 3660, Zlín 76001

731 374 625

Radka Šindelková

tř. Tomáše Bati 1285, Zlín 76001

577 225 333

 

Prostřední 3488, Zlín 76001

577 436 370

Ing. Bc. Zuzana Marušáková

Štefánikova 2222, Zlín 76001

728 884 139

                                                                                

                                                                                         

Mgr. Jana Moučková

 

 

 

29. 8. 2023 Informace pro rodiče

Milí rodiče, zveme Vás na třídní schůzky ve středu 6. 9. 2023 v 15:30 hodin.

Těšíme se na Vás ❤️

dokumenty