Denní program

6.00
snídaně, ranní filtr
spontánní výchovně vzdělávací činnosti
individuální práce s dětmi
řízená výchovně vzdělávací činnost
9.30
ovocná svačina, hygiena
pobyt venku
11.30
oběd, hygiena
poslech čtené pohádky, polední odpočinek
14.15 svačina, hry a činnosti dle zájmu dětí, individuální práce s dětmi
16.30 uzavření MŠ