Omlouvání dětí

Pravidla pro omlouvání dětí:

Děti lze omluvit předem osobně nebo telefonicky na čísle 737 514 209.

Nahlaste plánovanou délku nepřítomnosti dítěte. V případě neplánované nepřítomnosti dítěte volejte do 8.00 hodin.
Na pozdější omluvu dítěte nelze brát zřetel z důvodu hlášení denního počtu jídel pro ŠJ.

Pravidla pro nahlašování dětí:

Dítě po nemoci nebo s nepravidelnou docházkou hlaste den předem nebo v den příchodu do 8.00 hodin.

Také při změně délky pobytu v MŠ např. při střídání dopolední a celodenní docházky dítěte hlaste tyto změny den předem nebo ráno nejpozději do 8 hodin.

Děkujeme za pochopení.