Omlouvání dětí

Aplikace – Naše mš

Naše mateřská škola používá pro přihlašování a odhlašování dětí z docházky aplikaci
 Naše MŠ.

S touto aplikací si můžete sami odhlašovat děti z docházky v mateřské škole.
Aplikace Naše MŠ je dostupná ke stažení do mobilu, či tabletu nebo na  www.nasems.cz v počítači.

JAK SE PŘIHLÁSÍM DO APLIKACE?

Všechny děti mají aktivovaný osobní účet v aplikaci Naše MŠ.

Paní učitelka každému rodiči vygeneruje své přihlašovací údaje, které obdrží na letáčku s návodem pro změnu hesla.

a

Heslo si změňte! Zabráníte tím případnému zneužití.

JAK TO FUNGUJE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE?

Děti které přijdou do 8:00 zapíše paní učitelka do docházky, že je přítomen. 

Když dítě náhle onemocní nebo nedorazí do školky z rodinných či lékařských důvodů, rodič jednoduše přes aplikaci odhlásí docházku pomocí omluvenky na daný den a na celé období, kdy předpokládá, že dítě nebude do školky docházet.

Omluvenky odeslané v daný den, bude akceptována nejpozději do 8:00. Poté Vás aplikace upozorní, že omluvenka nemusí být přijata. Dále nejsou akceptovány omluvenky zpětně, ty jsou automaticky zamítány. 

Pro změnu délky pobytu v MŠ například při střídání dopolední a celodenní docházky dítěte proveďte změny nejpozději do 8:00 v kategorii docházka. Lze nastavit na několik dní dopředu.

 Děkujeme!