Denní program

 6.00
snídaně, ranní filtr
spontánní výchovně vzdělávací činnosti
individuální práce s dětmi
řízená výchovně vzdělávací činnost
 9.30
ovocná svačina, hygiena
pobyt venku
 11.30
oběd, hygiena
poslech čtené pohádky, polední odpočinek
 14.15svačina, hry a činnosti dle zájmu dětí, individuální práce s dětmi
 16.30uzavření MŠ