Odhlašování stravy a platby

Naše mateřská škola používá pro přihlašování a odhlašování stravy aplikaci STRAVA.

S touto aplikací si budete moci sami odhlašovat, případně i znovu přihlašovat stravu Vašim dětem v mateřské škole. Aplikace STRAVA je dostupná ke stažení do mobilu nebo na www.strava.cz v počítači, či tabletu.

JAK SE PŘIHLÁSÍM DO APLIKACE?

Všechny děti mají aktivovaný osobní účet v aplikaci STRAVA.

Číslo jídelny pro děti z MŠ Podhoří je 10285

Číslo jídelny pro děti z MŠ Slovenská je 7325

Jméno a heslo: prijmenijmenoditete (novakmatejkarel)

Heslo si co nejdříve změňte! Zabráníte tím případnému zneužití.

V aplikaci, v NASTAVENÍ si vyplňte emailovou adresu a zaškrtněte, které zprávy od nás chcete dostávat (vyúčtování, provedené platby apod.)

JAK TO FUNGUJE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE?

Děti budou mít stravu přihlášenou na celý měsíc. Na Vás je odhlášení a případná změna.

Když dítě náhle onemocní, rodič jednoduše přes aplikaci odhlásí stravu na nejbližší možný den a na celé období, kdy předpokládá, že dítě nebude do školky docházet. Když se dítě uzdraví dřív, rodič mu stravu opět jednoduše přes aplikaci znova přihlásí.

V aplikaci odhlašujte i odpolední svačinky.

Změny v aplikaci lze upravovat do 17:00 hod den předem, včetně víkendu. Po této hodině se aplikace uzamyká a již nelze na druhý den provést změnu.

Při odhlašování nebo opětovném přihlašování stravy nezapomeňte tuto akci potvrdit tlačítkem ULOŽIT ZMĚNY.

Při náhlém onemocnění je možné první den vyzvednout neodhlášený oběd do vlastních čistých nádob. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě a je možné je vyzvednout v době od 11:30 do 11:45 ve výdejně u každé třídy.

Již nebude možné odhlašovat stravu jiným způsobem – tzn. přes telefon, u paní učitelky apod. Tuto aplikaci musí používat všichni strávníci.

Aplikace STRAVA neslouží k omlouvání absence.

KOLIK BUDU PLATIT, KDY A JAK?

Školné a stravné si školka inkasuje z účtu rodičů. Povolení k inkasu si musí rodiče zřídit ve své bance, nebo prostřednictvím internetového bankovnictví před nástupem dítěte do mateřské školy. Údaje k nastavení inkasa jsou k vyzvednutí u vedoucí školní jídelny nebo po předchozí domluvě u paní učitelky. Vyplněný letáček rodiče odevzdají zpět co nejdříve.

Inkaso rodič povoluje pro č. účtu školky: 123-2832640237/0100 s dostatečně vysokým limitem a platností nejméně do září roku odchodu do základní školy.

Inkaso se strhává vždy nejdříve 15. dne v měsíci za celý uplynulý měsíc (tzn. zpětně) a tvoří ho částka za stravu a školné (předškoláci školné neplatí).

V aplikaci STRAVA, v menu KONTA A PLATBY, se můžete podívat, kolik budete platit za daný měsíc stravné a školné a zda od Vás v tomto měsíci evidujeme platbu. V pravém horním rohu je položka celkový dluh. Tato částka je pouze informativní a vyjadřuje hodnotu všech objednávek.

V případě nejasností prosím kontaktujte vedoucí školní jídelny.